Registreerumine

Registreeruge, et saada uusimat infot Milupa toodete, kampaaniate ja eripakkumiste kohta.
Tähtis: kasutades www.one.ee poolt pakutavaid e-posti teenuseid, siis eksisteerib oht, et ei saada kätte ligipääsuandmeid süsteemis registreerumiseks. Soovitame kasutada alternatiivseid e-posti teenuse pakkujaid (nt Gmail, Yahoo, jt)
Eemaldama